International Told & MomsMemo 2016 - Abonnement
415,00 kr.

VIGTIG INFORMATION: PRODUKTET UDGÅR

International Told- & MomsMemo ophører nu som printet udgave og som onlineprodukt – udgaven fra februar 2016 endte med at blive den sidste fremstilling af det trykte produktet. Der vil derfor ikke fremadrettet blive sendt nye udgaver til jer.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kundeservice@karnovgroup.com.

***

Agerer din virksomhed internationalt?

Så har du sikkert et behov for hurtigt at kunne få et overblik over de forpligtelser, der udspringer af de transaktioner, virksomheden er involveret I. Denne bog hjælper dig med at vurdere forretningens risiko på moms- og toldområdet i en global samhandel.

Som væsentligt nyt i denne udgave af International Told- & MomsMemo kan bl.a. nævnes et fokus på, hvilken betydning EU’s nye toldkodeks får for en række forskellige områder fra 1. maj 2016.

Med International Told- & MomsMemo får du herudover:

  • Detaljerede landeoplysninger om, hvornår man er momsregistreringspligtig, hvilke frister man skal overholde og beskrivelse af de meget forskellige sanktioner, myndighederne pålægger ved manglende regelefterlevelse.
  • En række byggeklodser, som kan kombineres på forskellige måder med henblik på at minimere toldmæssige omkostninger.

International Told- & MomsMemo er et praktisk opslagsværk skrevet af praktikere til praktikere og deres rådgivere.

Værket indeholder beskrivelser og forklaringer på de væsentligste emner inden for internationale told- og momsforhold.

Den henvender sig til alle, som har brug for hurtige og konkrete oplysninger inden for disse emner.

Bogen er opdelt i en told- og en momsdel, der hver især er opbygget alfabetisk, således at du hurtigt og nemt kan finde svar på de spørgsmål, du sidder med.

International Told- & MomsMemo forfattes af momsspecialist Kasper Harvey Hansen, DONG Energy, og Import/Export Customs Duty Specialist Jens Lindekilde Hansen, Novo Nordisk A/S.

Bemærk

Se abonnementsbetingelser her: Handels-og leveringsbetingelser

International Told- & MomsMemo udkommer en gang om året i februar. Faktura sendes særskilt ved hver udgivelse.

Har du allerede tegnet abonnement på en memo udgivelse fremsendes den automatisk.

Andre formater