Bog: Gæld og forbrug - Økonomiske faktorer ved husholdningers gældsætning
196,00 kr. 245,00 kr. inkl. moms

Bogen udkommer som en del af det gældsprojekt, som Center for kreditret og kapitalmarkedsret på Handelshøjskolen i København har arbejdet med i de senere år. Bogens undersøgelser baseres på udtræk fra Danmarks Statistik og en spørgeskemaundersøgelse, hvor en række personer er blevet spurgt om deres finansielle situation.

Undersøgelserne viser bl.a., at ca. en tredjedel af befolkningen har en negativ nettoformue, og selv om det for en stor dels vedkommende gælder, at gælden er overskuelig i forhold til den disponible indkomst, er der en betydelig gruppe, som har opbygget en stor gæld. Denne persongruppe er sårbar ved negative begivenheder. Undersøgelserne viser også, at det navnlig er personer med høje disponible indkomster, som anvender låntagning til at investere i finansielle aktiver.

Om forfatterne

Bogen er skrevet af konsulent, ph.d. Hans Hansen, professor, dr. polit. Finn Østrup og adjunkt Frederik Meding, Center for kreditret og kapitalmarkedsret. Professor Lennart Lynge Andersen er redaktør på serien.