Bog: Forvaltningsret med et digitalt perspektiv

Bemærk venligst

Denne onlinebog indgår også som en del af Karnovs Onlinebogpakke til kommunale jurister.

656,00 kr. 820,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Forvaltningsret med et digitalt perspektiv

Bogen beskriver de forvaltningsretlige regler og principper i lyset af de digitaliserede forretningsgange, som myndighederne i dag benytter sig af. Det undersøges, om de enkelte forvaltningsretlige regler m.m. er blevet tilsidesat, ændret eller modificeret gennem digitaliseringen. I tilslutning hertil peges på, om der er behov for nye regler.

Bogen beskriver bl.a. begreber, som:

 • automatisk sagsbehandling
 • big data
 • dokument
 • ESDH-system
 • grunddata
 • objektiv sagsbehandling.

Brugen af it-systemer i to sygedagpengeforløb afsøges også. De almindelige forvaltningsretlige regler, der styrer ethvert sagsforløb, anvendes, men således at reglerne betragtes ud fra det digitale perspektiv. Herunder behandles nye problemfelter som:

 • myndigheden som entreprenør for en anden myndighed
 • vejledningspligten, når der bruges obligatorisk digital selvbetjening
 • elektronisk identitet
 • digital fuldmagt
 • grundliggende principper for sagsoplysning
 • afgørelsens form, autentisitet og udmelding
 • brug af skabeloner ved begrundelser.

Om forfatteren

Per Byrge Sørensen er cand.jur. og konsulent i offentlig administration og ledelse. Han har tidlige undervist ved Center for Offentlig Kompetenceudvikling og har været kommunaldirektør, først i Maribo og senere i Hvidovre Kommune.