ONLINEBOG - Forbrugerretten I - Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst
564,00 kr.
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Ny onlineudgave i produktion. Forventes at udkomme ultimo juli 2017.

Hånd- og lærebog om markedsføringsloven

Forbrugerretten I giver en systematisk gennemgang af retsreglerne i markedsføringsloven, herunder de seneste lovændringer og praksis.

Vægten er især lagt på en gennemgang af de retlige standarder i markedsføringsloven, og hvordan de spiller sammen med den civilretlige forbrugerlovgivning. Bogen gennemgår bl.a.:

  • Afgrænsning af god markedsføringsskik
  • Vildledningsforbuddet og utilbørlig markedsføring
  • Sammenlignende reklame
  • Uanmodet henvendelse til bestemte aftagere
  • Den erhvervsdrivendes loyale vejledningspligt, herunder reglerne om oplysninger efter servicedirektivet
  • Reglerne om reklameidentifikation og markedsføring rettet mod børn og unge
  • Salgsfremmende foranstaltninger og reglerne om det offentligretlige garantibegreb
  • Den erhvervsdrivendes oplysningsforpligtelser, herunder oplysninger ved købsopfordring
  • Markedsføring af kreditaftaler og kreditkøb
  • Forbrugerombudsmandens virksomhed, retsmidler og santionsmuligheder

Bogen er del af en serie om forbrugerbeskyttelse i offentlig- og civilretlig lovgivning:

Målgruppe

Bogen indgår i overbygningsfaget Forbrugerret på jurastudiet på Københavns og Aarhus Universitet. Bogen er også en velegnet håndbog for advokater, jurister og ikke-jurister, der arbejder med og rådgiver om forbruger- og markedsføringsretlige spørgsmål.

Om forfatteren

Sonny Kristoffersen er advokat, partner og head of compliance i det internationale advokatfirma Magnusson. Han har tidligere været ansat i Forbrugerrådet som leder af retshjælpsordningen Forbrugernes Principsager, sekretariatschef i Pressenævnet samt været advokat i Dansk Røde Kors, Danmarks Naturfredningsforening og kontorchef i Tryg Forsikring.

Forfatteren har tillige gennem en årrække været ekstern lektor ved Københavns Universitet og Aarhus Universitet i overbygningsfaget Forbrugerret og Specialiseret Erstatningsret samt været tilknyttet CBS i faget udvidet markedsføringsret. Forfatteren er desuden beskikket som censor på de erhvervsøkonomiske universitetsuddannelser.

Uddrag af bogen

Andre formater