Bog: Forældelse II
596,00 kr. 745,00 kr. inkl. moms

Bogen Forældelse II udgør andet bind af en samlet fremstilling af dansk rets regler om forældelse af fordringer

Første bind blev udgivet i 2003 og omhandler navnlig forældelse efter forældelsesloven af 1908. Dette bind omhandler alle andre forældelsesregler, herunder: Den almindelige forældelsesregel i Danske Lov 5-14-4 og Specialregler om forældelse i

  • erstatningslovgivningen, især om produktansvar, miljøansvar og patientforsikring
  • forsikringsaftaleloven
  • transportlovgivningen om vej-, jernbane-, sø- og lufttransport
  • boliglovgivningen, herunder lejeloven og andelsboligforeningsloven
  • reglerne om negotiable dokumenter
  • reglerne om pant og andre sikkerhedsrettigheder

Endelig afsluttes bogen med et afsnit om retsvirkningerne af forældelse.

 

Målgruppe

Bogen sigter bredt, men retter sig især mod dommere, advokater m.v. inden for retssektoren, og derudover personer inden for den offentlige administration, finanssektoren, herunder især bank- og forsikringsområder, transportsektoren og bygge- og boligsektoren.

Om forfatteren

Forfatteren er Bo von Eyben, der er professor i formueret ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet.