ONLINEBOG - Finansieringsret
772,00 kr.
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Bogen handler om de juridiske aspekter af kapitalselskabers finansiering og er den første samlede fremstilling i dansk ret af reglerne om egen- og fremmedfinansiering

De enkelte emner, der behandles i bogen, er i betydeligt omfang inspireret af praktisk relevante forhold.

Bogen behandler blandt andet:

 • Ledelsens pligter, herunder pligten til at sikre et forsvarligt kapitalberedskab og til at varetage selskabets interesse
 • Valg af finansieringsform
 • Udbud til offentligheden
 • Selvfinansiering, herunder udbytte efter overtagelse/debt push down, refinansiering af målselskabets gæld efter overtagelse, målselskabets tilbagetræden for akkvisitionsgæld og koncernlån
 • Udstedelse af kapitalandele
 • Udstedelse af konvertible gældsbreve
 • Tilskud
 • Optagelse af banklån, herunder bilaterale lån, klublån og syndikerede lån
 • Udstedelse af erhvervsobligationer
 • Optagelse af koncerninterne lån, herunder deltagelse i cash pool-ordninger
 • Optagelse af efterstillede lån, herunder juniorlån og ansvarlige lån
 • Kaution og sikkerhedsstillelse for lån, herunder strukturering af sikkerhedspakke, selskabsretlige begrænsninger og pant stillet til fordel for en repræsentant for de til enhver tid værende panthavere

Bogens indhold er ajourført pr. 1. juli 2015.

SAGT OM BOGEN:

“Bogen er derfor ikke alene en praktisk håndbog, men også en retsvidenskabelig fremstilling, tilmed af høj kvalitet. Forfatteren formår at bygge de teoretiske og praktiske aspekter af moderne selskabsfinansiering sammen i en helstøbt tekst. Dermed viser han sig ikke alene som en kyndig praktiker, men også som en dygtig formuerets- og selskabsjurist. De bedste anbefalinger om at konsultere bogen skal derfor lyde, både til praktikere og universitetsjurister.”

- Uddrag af anmeldelse af Mads Bryde Andersen i UfR, U.2016B.42

Se yderligere uddrag fra anmeldelsen i vedhæftede dokument, du finder i spalten til venstre.

Målgruppe

Bogen kan anvendes af jurister i den finansielle sektor, praktiserende advokater og advokatfuldmægtige samt studerende, der ønsker en indføring i finansieringsretten.

Om forfatteren

Henrik Kure er advokat hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith med speciale i bank- og finansieringsret. Han er cand.jur. fra Københavns Universitet (2006) og LLM fra London School of Economics and Political Science (2010) i banking law and financial regulation. Han har skrevet flere artikler til juridiske tidsskrifter om bank- og finansieringsretlige emner og juridiske kompendier inden for bl.a. erhvervsret, skatteret, EU-ret og forvaltningsret.

Uddrag af bogen

Andre formater