Bog: Fast ejendom - regulering og køb
1.240,00 kr. 1.550,00 kr. inkl. moms

Lærebog om reglerne for fast ejendom og den offentlig- og privatretlige regulering af fast ejendom.

Bogen giver en indføring i det retsgrundlag, der er styrende for udfaldet af de mange privatretlige tvister og tvister med offentlige myndigheder, som fast ejendom giver anledning til, med fyldig reference til nyere retspraksis.

I forhold til den privatretlige regulering af fast ejendom fokuserer fremstillingen på fire emner:

  • Købers mulighed for indsigelser, når der er mangel ved den faste ejendom
  • Privatretlige servitutters stiftelse
  • Håndhævelse og ophævelse
  • Den almindelige naboret og hævd.

I forhold til den offentligretlige regulering af fast ejendom koncentrerer fremstillingen sig om de i praksis mest almindelige problemstillinger som byggetilladelser, lokalplaner, landzonetilladelser, byggelinjer, beskyttede biotoper, forureningskortlægning, miljøbeskyttelseskrav og forureneransvar. Bogen belyser tillige, hvordan de traditionelle reguleringslove ofte må anvendes i lyset af EU-regler og gennemgår EU-Domstolens praksis i forhold til VVM-reglerne og beskyttelse af de såkaldte Natura 2000 områder.

Ekspropriation og offentlig overtagelsespligt af den faste ejendom er udskilt til særskilt belysning i bogens sidste kapitel, hvor den Europæiske Menneskerettighedsdomstols nyere praksis om beskyttelsen af privat ejendom tillige omtales.

Målgruppe

Bogen er skrevet som lærebog, men vil også kunne anvendes af praktikere, der beskæftiger sig med juridisk rådgivning om køb og/eller regulering af fast ejendom.

Om forfatteren

Dr.jur. Peter Pagh har været professor i miljøret ved Københavns Universitets Juridiske Fakultet siden 1999 og er bl.a. redaktør af tidsskriftet Miljøretlige Afgørelser og Domme.

Fast ejendom - Regulering og køb udgives også som onlinebog.

Læs mere om onlinebøger fra Karnov Group HER.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel I - Introduktion
Kapitel II - Handel med fast ejendom
Kapitel III - Privatretlig regulering af den faste ejendom
Kapitel IV - Offentligretlig regulering af den faste ejendom
Kapitel V - Forurening af og fra fast ejendom
Kapitel VI - Ekspropriation og hævd