Bog: EU-ret - Fri bevægelighed
364,00 kr. 455,00 kr. inkl. moms

Få en grundlæggende viden om gældende EU-ret om fri bevægelighed

Denne lærebog giver en fremstilling af principperne om, dynamikken i og hovedstrukturen af gældende EU-ret om fri bevægelighed. Den kan lidt forenklet siges at handle om EU’s økonomisk-juridiske forfatning.

Bogen er en opdatering af førsteudgaven af Ulla Neergaard og Ruth Nielsens ”EU RET – fri bevægelighed”, Karnov Group 2013. Bogen benyttes især på bachelor-faget “EU-ret” på jura-uddannelsen på Københavns Universitet.

Bogen omhandler:
  • Fri bevægelighed i det indre marked - generelt
  • Varernes fri bevægelighed
  • Fri udveksling af tjenesteydelser
  • Etableringsfrihed
  • Arbejdskraftens fri bevægelighed
  • Unionsborgerskab og tredjelandsstatsborgere

Bogen medtager gengivelser af centrale bestemmelser, domspræmisser og væsentlig litteratur.

Målgruppe

Ud over at kunne anvendes som lærebog kan bogen også anvendes som håndbog for praktikere og andre, der har brug for grundlæggende viden om EU-retten og fri bevægelighed.

Om forfatterne

Forfatterne er professor Ulla Neergaard, Juridisk Fakultet, KU, og professor Ruth Nielsen, Juridisk Institut, CBS.