Bog: EU momsmanual 2017
440,00 kr.

EU momsmanualen er nyttig som redskab til at sikre korrekt håndtering af et salg eller køb af varer/ydelser, fordi de komplekse regler for handel med varer og ydelser ofte giver anledning til fejl og misforståelser.

Siden seneste udgave af manualen har behovet for klare og gennemsigtige retningslinjer for handel med varer vist sig mere og mere nødvendigt. Særligt giver reglerne for trekanthandel anledning til usikkerhed.

Usikkerheden kan betyde, at en dansk virksomhed uforvarende bliver involveret i en svindelsag og ender med ”sorteper” i form af et krav om afregning af moms.

I denne udgave af EU momsmanualen er der dels strammet op på beskrivelsen af trekanthandel, dels udarbejdet et skema, som kan anvendes ved vurdering af momspligten i forbindelse med salg af varer til andre lande. Skemaet kan bruges som et redskab til at foretage en vurdering af de hyppigst forekommende handler, men omfatter dog langt fra alle undtagelser og særordninger.

Også EU-Kommissionen er opmærksom på problemerne og er fremkommet med et forslag, som vil indføre one stop-shop princippet som et generelt princip ved handel med varer og ydelser på tværs af EU-grænserne. Forslaget er ikke beskrevet i detaljer i denne udgave af manualen, men det følges tæt og vil blive fyldigt beskrevet, når og hvis forslaget bliver realiseret.

Landeafsnittene er ført ajour med de seneste ændringer og satser mv. i de enkelte lande. De udgør et uvurderligt redskab, hvis der udføres opgaver mv. i andre lande, og hvor der enten skal ske momsregistrering eller anvendelse af den særlige tilbagesøgningsordning.

Andre formater