EU-Momsmanual 2016
415,00 kr.

2016-udgaven

EU-Momsmanualen er mere end nogensinde før aktuel som redskab til at sikre korrekt håndtering af et salg eller køb af varer/ydelser, fordi de komplekse regler for handel med varer og ydelser ofte giver anledning til fejl og misforståelser.

Omtalen af den særlige Mini One Stop-Shop ordning (MOSS), som blev indført med virkning fra den 1. januar 2015, er opdateret med de få tolkningsbidrag, som er kommet i løbet af 2015.

I løbet af foråret 2016 sker der væsentlige ændringer i fortoldningsprocedurer og regelgrundlaget for importvirksomheder. Det betyder ændringer af bevillinger, nye procedurer og flere muligheder, hvis en virksomhed har en AEO-certificering mv. Det er vigtigt at være opmærksom på ændringerne, som indfases over en flerårig periode.

Landeafsnittene er ført ajour med de seneste ændringer og satser mv. i de enkelte lande. De udgør et uvurderligt redskab, hvis der udføres opgaver mv. i andre lande, og hvor der enten skal ske momsregistrering eller anvendelse af den særlige tilbagesøgningsordning.

*Bemærk

EU Momsmanual kan også købes i abonnement.
Se abonnementsbetingelser her: Handels-og leveringsbetingelser

EU Moms manual udkommer en gang om året. Faktura sendes særskilt ved hver udgivelse.

Har du allerede tegnet abonnement på udgivelsen fremsendes den automatisk.

Andre formater