Bog: Erhvervslejemål
624,00 kr. 780,00 kr. inkl. moms

Den foreliggende 8. udgave af Erhvervslejemål er omskrevet i forhold til tidligere udgaver og behandler bl.a. følgende emner:

  • De sædvanlige hovedpunkter i en lejekontrakt gennemgås og kommenteres
  • Hvad er markedsleje: loven, forarbejderne og kriterierne?
  • Hvad skal udlejer og lejer passe på før, under og efter lejemålets løbetid?
  • Afståelse, opsigelse og erstatning
  • Faldgruberne i forhold til lejeregulering ud over markedsleje
  • Hvordan undgår man stridigheder og retssager i forbindelse med lejemålets opsigelse

Den meget omfattende retspraksis omkring de centrale bestemmelser i erhvervslejeloven refereres og kommenteres.

Målgruppe

Erhvervslejemål er skrevet til advokater, ejendomsmæglere, ejendomsadministratorer, boligretter samt andre, der beskæftiger sig professionelt med erhvervslejeret.

Om forfatterne

Niels Gangsted-Rasmussen er konsulent i advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen, der er specialister i fast ejendom, køb og salg, boliglejeret og erhvervslejeret. Han har ført en lang række erhvervslejesager, er mediator og har undervist i erhvervslejeret.

Jeppe Wedel Nielsen er advokat i advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen og har gennem mange år arbejdet med erhvervslejeret.

Denne udgivelse fås nu også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER. 

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1. Erhvervslejelovgivningen
1.1. Erhvervslejerettens univers
1.2. Baggrunden for Erhvervslejeloven
1.3. Hvilke lejemål er omfattet af loven?
1.4. Hvad omfatter det lejede?
1.5. Lejeaftalen
1.6. Bestemmelser, der ikke kan fraviges til skade for lejer
1.7. Blanketter

Kapitel 2. Lejekontraktens indgåelse
2.1. Før lejekontrakten underskrives
2.2. Indgåede kontrakter skal overholdes
2.3. Lejeperioden
2.4. Kontraktændringer
2.5. Lejelovsændringer – lejemålets begyndelse
2.6. Tjekliste ved indgåelse af lejekontrakt
2.7. Tinglysning og ejendommens overdragelse
2.8. Kontraktfortolkning – rimelig læsemåde af bestemmelsen
2.9. Erhvervslejekontrakter

Kapitel 3. Forhold under lejemålets løbetid
3.1. Udlejer og lejers rettigheder og pligter
3.2. Vedligeholdelse, forsinkelse og lejerens mangelsbeføjelser (lovens kapitel 4)
3.3. Udlejers adgang til det lejede og udlejers adgang til at foretage ændringer i det lejede (lovens kapitel 5)
3.4. Forbedringer (lovens kapitel 6)
3.5. Lejerens brug af lejemålet (lovens kapitel 7)
3.6. Betaling af leje (lovens kapitel 8)
3.7. Forbrugs- og driftsudgifter
3.8. Tillæg til ældre lejekontrakter

Kapitel 4. Markedslejeregulering
4.1. Markedslejens historie
4.2. Erhvervslejelovens markedslejebegreb
4.3. Hvorledes fastlægges markedslejen
4.4. Dokumentation af markedslejen
4.5. Varsling af markedslejeregulering

Kapitel 5. Aftalt lejeregulering i bestående lejemål
5.1. Indledning
5.2. Regulering hvert år
5.3. Pristalsregulering
5.4. Trappeleje
5.5. Procentregulering
5.6. Omsætningsbestemt leje
5.7. Lejeforhøjelser efter pristal og andre lejereguleringsklausuler skal ikke varsles
5.8. Lejeregulering efter stigning og fald i ejendomsskatter og afgifter mv.
5.9. Lejeforhøjelse efter forbedring og modernisering
5.10. Kombinationsforhøjelser

Kapitel 6. Lejemålets overgang – afståelse
6.1. Fremlejeret – bytteret – forlejeret
6.2. Afståelsesret
6.3. Genindtrædelsesret
6.4. Brugsrettens overgang i tilfælde af død, separation og skilsmisse

Kapitel 7. Opsigelse
7.1. Oversigt
7.2. Lejers opsigelse
7.3. Udlejers opsigelsesadgang
7.4. Tidsbestemte lejemål kræver ikke opsigelse
7.5. Fremgangsmåden ved udlejers opsigelse
7.6. Erstatning og godtgørelse
7.7. Rettigheder og pligter i øvrigt for udlejer og lejer ved opsigelse
7.8. Erhvervsbeskyttelse, jf. § 66, stk. 3
7.9. Ophævelse
7.10. Anticiperet misligholdelse
7.11. Udlejers misligholdelse

Kapitel 8. Lejers fraflytning
8.1. Reglerne om lejers fraflytning findes i §§ 73-75
8.2. Lejemålets stand ved indflytning
8.3. Lejemålets tilstand ved fraflytning
8.4. Tvist om lejemålets tilstand ved fraflytning

Kapitel 9. Retssager om erhvervslejemål
9.1. Boligretten
9.2. Syn og skøn
9.3. Gangen i en boligretssag om erhvervslejemål
9.4. Voldgiftsbehandling af erhvervslejesager

Kapitel 10. Leasing, forpagtning, franchising, blandede lejemål
10.1. Leasing
10.2. Forpagtningsaftaler er ikke omfattet af erhvervslejeloven
10.3. Franchising

Kapitel 11. Særlige spørgsmål
11.1. Lovændringer – nye lejelove
11.2. Retsafgifter
11.3. Sagsomkostninger
11.4. Moms
11.5. Passivitet

Kapitel 12. Erhvervslejelovens ikrafttrædelses- og overgangsregler
12.1. Gamle bestemmelser gælder fortsat