Erhvervsdrivende fonde - en lovkommentar
1.296,00 kr. 1.620,00 kr. inkl. moms

Få indblik i reguleringen for de erhvervsdrivende fonde samt et indblik i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens administrative praksis i relation til lov om erhvervsdrivende fonde.

Forfatterne har medtaget praksis fra domstolene, Erhvervsankenævnet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor de har vurderet, at det var relevant.

Lovkommentaren er udarbejdet, så den kan bruges som et selvstændigt og praktisk opslagsværktøj og indeholder også visse steder relevante henvisninger fra anden litteratur.

Om forfatterne

Forfatterne er kontorchef, Jytte Heje Mikkelsen og kontorchef, Lars Bunch, begge ansat i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.