Eksempelmanual 2017 - Abonnement
675,00 kr. 843,75 kr. inkl. moms

Med Eksempelmanual får du et alfabetisk opslagsværk, der på overskuelig vis forklarer den ofte meget komplicerede skattelovgivning

Manualen giver en lang række eksempler på regler og skatteberegninger i henhold til gældende lovgivning.

I Eksempelmanual 2017 er aktuelle lovændringer blevet indarbejdet i eksemplerne, som er opdateret med aktuelle tal, der skal anvendes ved udarbejdelse af selvangivelse og årsregnskab for 2017.

Der er indarbejdet nye eksempler og omtale af:

  • Regeringens lovkatalog og sparekatalog
  • Andelsbolig, skattemæssige konsekvenser ved fremleje til børn
  • Etableringskonto og iværksætterkonto
  • Moms af tab på debitorer
  • Kantinemoms
  • Gaver og gaveafgift, reduceret satser allerede fra 2016
Acontoskat inkl. mulighed for 3. acontoskatterate