Eksempelmanual 2016 - Abonnement
635,00 kr.

Med Eksempelmanual får du et alfabetisk opslagsværk, der på overskuelig vis forklarer den ofte meget komplicerede skattelovgivning

Manualen giver en lang række eksempler på regler og skatteberegninger i henhold til gældende lovgivning.

I Eksempelmanual 2016 er aktuelle lovændringer blevet indarbejdet i eksemplerne, som er opdateret med aktuelle tal, der skal anvendes ved udarbejdelse af selvangivelse og årsregnskab for 2016.

Der er indarbejdet nye eksempler og omtale af:

  • Regeringens lovkatalog og sparekatalog
  • Forældrelejlighed
  • Etableringskonto og iværksætterkonto
  • Beskrivelse af ændringer i boligjobordning
  • Forudbetalte omkostninger og leasingydelser
  • Ulovlige aktionærlån
  • Gaver og gaveafgift
  • Gevinstafgift
  • Acontoskat inkl. mulighed for 3. acontoskatterate
Se abonnementsbetingelser her: Handels- og leveringsbetingelser

Eksempel manual udkommer en gang om året. Faktura sendes særskilt ved hver udgivelse.

Har du allerede tegnet abonnement på udgivelsen fremsendes den automatisk.

Andre formater