Eksempelmanual 2016
660,00 kr.

Med Eksempelmanual får du et alfabetisk opslagsværk, der på overskuelig vis forklarer den ofte meget komplicerede skattelovgivning

Manualen giver en lang række eksempler på regler og skatteberegninger i henhold til gældende lovgivning.

I Eksempelmanual 2016 er aktuelle lovændringer blevet indarbejdet i eksemplerne, som er opdateret med aktuelle tal, der skal anvendes ved udarbejdelse af selvangivelse og årsregnskab for 2016.

Der er indarbejdet nye eksempler og omtale af:

  • Regeringens lovkatalog og sparekatalog
  • Forældrelejlighed
  • Etableringskonto og iværksætterkonto
  • Beskrivelse af ændringer i boligjobordning
  • Forudbetalte omkostninger og leasingydelser
  • Ulovlige aktionærlån
  • Gaver og gaveafgift
  • Gevinstafgift
  • Acontoskat inkl. mulighed for 3. acontoskatterate

*Bemærk

Eksempelmanual kan også købes i abonnement.
Se abonnementsbetingelser her: Handels- og leveringsbetingelser

Eksempel manual udkommer en gang om året. Faktura sendes særskilt ved hver udgivelse.

Har du allerede tegnet abonnement på udgivelsen fremsendes den automatisk.

Andre formater