Systematisk oversigt over domme i kriminelle sager 2017 - Abonnement
1.075,00 kr. 1.343,75 kr. inkl. moms
Abonnement på bog, pris pr. år, opsiges inden 30. april i det år opsigelse skal have virkning

Bogen indeholder en oversigt over alle relevante strafferetlige afgørelser, som er afsagt af Højesteret og landsretterne i perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Bemærk - dette er altså en 1-års udgave.

Oversigten indeholder endvidere udvalgte afgørelser, som er afsagt af Den Særlige Klageret.

Alle afgørelser er samlet og systematiseret efter deres tilhørsforhold til forskellige love, blandt andet:

  • Straffeloven
  • Færdselsloven
  • Retsplejeloven

Afgørelserne er anført med resumé under den lovbestemmelse og paragraf, som afgørelsen primært omhandler, og med henvisning til resuméet under andre bestemmelser, der er taget stilling til i afgørelsen. Afgørelserne i bogen er offentliggjort i TfK og UfR. Ved alle resuméer er der henvisning til publikationen, som afgørelsen er trykt i.

*Bemærk

Den oplyste pris er den årlige abonnementspris og abonnementet løber indtil det opsiges. Se abonnementsbetingelser her: Handels- og leveringsbetingelser

Systematisk oversigt over domme i kriminelle sager udkommer en gang om året. Faktura sendes særskilt ved hver udgivelse.

Har du allerede tegnet abonnement fremsendes bogen automatisk.

Det er også muligt at købe tidligere årgange af titlen. Kontakt venligst kundeservice.