Bog: Domme i kriminelle sager (DIKS) 2014-2016
1.220,00 kr. 1.525,00 kr. inkl. moms

Bogen indeholder en oversigt over alle relevante strafferetlige afgørelser, som er afsagt af Højesteret og landsretterne i perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2016. Bemærk - dette er altså en 3-års udgave.

Oversigten indeholder endvidere udvalgte afgørelser, som er afsagt af Den Særlige Klageret.

Alle afgørelser er samlet og systematiseret efter deres tilhørsforhold til forskellige love, blandt andet:

  • Straffeloven
  • Færdselsloven
  • Retsplejeloven
Afgørelserne er anført med resumé under den lovbestemmelse og paragraf, som afgørelsen primært omhandler, og med henvisning til resuméet under andre bestemmelser, der er taget stilling til i afgørelsen. Afgørelserne i bogen er offentliggjort i UfR eller TfK. Ved alle resuméer er der henvisning til publikationen, som afgørelsen er trykt i.

*Bemærk
Systematisk oversigt over domme i kriminelle sager (DIKS) kan også købes i abonnement. Se abonnementsbetingelser her: Handels- og leveringsbetingelser

Systematisk oversigt over domme i kriminelle sager udkommer en gang om året. Faktura sendes særskilt ved hver udgivelse.

Har du allerede tegnet abonnement fremsendes bogen automatisk.

Det er også muligt at købe tidligere årgange af titlen. Kontakt venligst kundeservice.