Bog: Dødsfald og dødsboer
196,00 kr. 245,00 kr. inkl. moms

Udover sorg betyder et dødsfald ofte meget praktisk og juridisk arbejde. Håndbogen Dødsfald og dødsboer giver en oversigt over de gældende regler ved dødsfald og efterfølgende dødsboskifte og er derfor en god hjælp for alle før eller efter et dødsfald.

Bogen beskæftiger sig bl.a. med følgende emner:

  • Hvordan man forbereder et skifte
  • Forskellige former for testamenter
  • Skifterettens behandling af et dødsbo
  • De arveretslige regler
  • De skattemæssige forhold i forbindelse med et dødsfald
  • Arvens fordeling og betaling af bo- og tillægsboafgift
  • Reglerne ved ligsyn og begravelse
  • Råd om forsikringsordninger for den efterlevende ægtefælle

Målgruppe

Bogen henvender sig til privatpersoner, der ønsker at være bedst muligt forberedt på de juridiske forhold ved et dødsfald og ønsker en vejledning i, hvordan de skal forholde sig ved begravelse i forhold til andre arvinger og i kontakten til de offentlige myndigheder – herunder skifteretten og skattemyndigheden. Derudover henvender bogen sig til jurister og ikke-jurister, der professionelt beskæftiger sig med dødsboforhold herunder bedemænd, ansatte på advokatkontorer og i skifteretter. Endelig henvender bogen sig også til studerende. Bogen kan bruges som opslagsværk.

Om forfatteren

Niels-Jørgen Kaj Petersen er dommer og forfatter til flere bøger om afgiftsretlige forhold.