Voldgiftsret
840,00 kr.
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Voldgiftsret er en samlet fremstilling af dansk voldgiftsret efter voldgiftsloven af 2005. 

Bogen behandler blandt andet spørgsmål om:

  • hvilke sager der kan behandles ved voldgift
  • voldgiftsaftalens vedtagelse, fortolkning og ugyldighed
  • voldgiftsaftalens retsvirkninger
  • voldgiftsrettens etablering og sagsbehandling
  • forholdet mellem voldgiftsretten og domstolene
  • anerkendelse og fuldbyrdelse af voldgiftskendelsen
  • tilsidesættelse af voldgiftskendelse

Bogen inddrager nyeste rets- og voldgiftspraksis i Danmark, Sverige og Norge og ajourføres løbende på www.voldgiftsret.dk. 

3. udgave er udarbejdet af Peter Fauerholdt Thommesen. Han er partner i advokatfirmaet VILTOFT og beskæftiger sig til daglig med voldgiftssager både som advokat og som voldgiftsdommer.

Uddrag af bogen

Andre formater