ph.d.-afhandling: Virksomhedspant af Astrid Millung-Christoffersen
596,00 kr. 745,00 kr. inkl. moms

Virksomhedspant, der er forfatterens ph.d.-afhandling, indeholder en fremstilling af virksomhedspant i et tingsretligt perspektiv og har en direkte tilgang til en række af de vanskeligste – og derfor mest omdiskuterede – spørgsmål, som i praksis opstår i forbindelse med denne pantsætningsform.

Der findes i øjeblikket ikke nogen anden monografi, som så klart sammenstiller de overraskende mange divergerende opfattelser om selv helt grundlæggende spørgsmål, som virksomhedspant – nu én af de mest udbredte sikkerhedsformer i Danmark – giver anledning til i teori og praksis.

Bogen indeholder en gennemgribende gennemgang af virksomhedspantet – der er kendt for dets omfattende og aggressive karakter – i sammenhæng med praktisk vanskelige og i litteraturen meget diskuterede almindelige tingsretlige spørgsmål, herunder navnlig vedrørende pant i skiftende formuemasser og fremtidige erhvervelser, hvor afhandlingen kort og godt er nyskabende.

Ved sin forankring i den almindelige tingsret sætter afhandlingen i en klar og præcis form de mest omdiskuterede og de mest praktiske finansieringsretlige spørgsmål i forbindelse med virksomhedspant på plads.

Målgruppe 

Afhandlingen retter sig særligt til advokater, der arbejder med sikkerhedsstillelse for kreditter samt for jurister i den finansielle sektor, i særdeleshed pengeinstitutsektoren. Da virksomhedspant spiller en betydelig rolle i konkurs, er afhandlingen endvidere af væsentlig interesse for alle interessenter i og behandlere af konkursboer.

Om forfatteren

Astrid Millung-Christoffersen er adjunkt, ph.d. ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet, hvor hun bl.a. er medlem af Forskningsgruppen for Ejendomsret og Tingsret samt en del af forskningsprojektet om virksomhedspant.