Arbejdsret - kompendium

Det er muligt at forudbestille bogen.

Send en mail til kundeservice@karnovgroup.com med titel, varenr., antal samt fakturerings- og leveringsoplysninger

2. udgave af Arbejdsret - kompendium er i produktion og forventes at komme på lager medio juni 2022.

Kompendium i arbejdsret gennemgår systematisk de tre centrale dele af arbejdsretten i oversigtsform.

Arbejdsret – kompendium, 2. udgave

  • Den kollektive arbejdsret, herunder indgåelse og opsigelse af overenskomster, overenskomstens forpligtende virkning, konfliktret, fredspligt samt det fagretlige processystem

  • Den individuelle arbejdsret, herunder indgåelsen og ophøret af ansættelsesforholdet samt pligter og rettigheder under det løbende forhold mellem arbejdsgiver og lønmodtager

  • Arbejdsmiljø og arbejdsskader, herunder det arbejdsmiljøretlige system, arbejdsgivers erstatningsansvar ved personskade samt andre centrale arbejdsmiljøpligter

Arbejdsret kompendium er ajourført med litteratur og retspraksis indtil 1. januar 2022.

Målgruppe

Kompendiet kan anvendes af studerende på universiteter m.v., der beskæftiger sig med arbejdsret, uafhængigt af lærebogsgrundlag. Kompendiet er særligt relevant for jurastuderende i de arbejdsretlige fag på bachelor- og kandidatuddannelsen på Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet samt Copenhagen Business School.

Om forfatteren

Aqbal Amiri er ansat som advokatfuldmægtig hos Bech-Bruun Advokatpartnerselskab.

Emilie Studsgaard Josephsen er ansat hos Lederne.