Bog: Ansvar for arbejdsskader

Det er muligt at forudbestille bogen.

Send en mail til kundeservice@karnovgroup.com med titel, varenr., antal samt fakturerings- og leveringsoplysninger

Bogen Ansvar for arbejdsskader, 3. udgave er i produktion og forventes at komme på lager primo maj 2021. Denne bog vil også udkomme som olinebog. Hold øje med nye onlineudgivelser under onlinebøger.

Ansvar for arbejdsskaber – det psykiske og fysiske arbejdsmiljø kommer nu i en ny og opdateret 3. udgave!

Bogen belyser arbejdsgiverens civilretlige og strafferetlige ansvar for arbejdsskader.

Bogen er velegnet som opslagsværk. Den formidler området i tilgængelig form og indeholder udførlig omtale af trykt og utrykt retspraksis. Forfatterne redegør bl.a. for:

  • Den overordnede ansvarsvurdering
  • Hvem erstatningskrav kan rettes mod, f.eks. når der er tale om arbejdsskader i forbindelse med lånt personale eller flere arbejdsgivere på samme arbejdsplads
  • Arbejdsskader, der er opstået på grund af arbejdsstedets indretning, arbejdets tilrettelæggelse eller manglende instruktion og tilsyn fra arbejdsgiverens side
  • Arbejdsskader i forbindelse med anvendelse af maskiner, tekniske hjælpemidler, værnemidler, stilladser, stiger og løft
  • Ansvaret for det psykiske arbejdsmiljø og psykiske skader
  • Egen skyld, forældelse og passivitet
  • Beviskravene i arbejdsskadesager
  • Strafansvaret i forbindelse med arbejdsmiljøovertrædelser

 

Nyt i 3. udgave:

Alle kapitler er opdaterede med nyeste retspraksis, og endvidere er både kapitlerne om de psykiske arbejdsskader og strafansvaret væsentligt udbygget.

 

Målgruppe

Bogen henvender sig til de mange aktører, der beskæftiger sig med arbejdsskader, erstatning og arbejdsmiljøstrafferet, f.eks. advokater, domstole, fagforeninger, forsikringsselskaber, myndigheder og virksomheders juridiske afdelinger.

 

Om forfatterne

Martin Haug er advokat og har ført et stort antal sager om ansættelsesret og arbejdsskader på vegne af skadelidte og fagbevægelsen.

Finn Schwarz er partner i ansættelsesafdelingen i advokatfirmaet Horten. Han har igennem en årrække ført sager om ansættelsesret og om arbejdsskader på vegne af arbejdsgivere, kommuner og ansvarsforsikringsselskaber.