Bog: Det finansielle system
796,00 kr. 995,00 kr. inkl. moms

En beskrivelse af det finansielle system i Danmark - og en diskussion af de problemer, det danske finansielle system står over for

Bogen giver et overblik over det finansielle system i Danmark set i et historisk perspektiv fra begyndelsen af 1990'erne og frem til nu. Hovedvægten ligger dog på udviklingen gennem de seneste år. Bogen går systematisk frem og beskriver grundigt alle dele af det finansielle system. Alle områder i fremstillingen afsluttes med en analyse af de problemer og risici, der kan tænkes at opstå fremover.

Værket indeholder en beskrivelse af:

  • Det finansielle systems opgaver og opbygning
  • Problemer ved opbygningen af det finansielle system
  • Regulering af finansiel virksomhed – også på internationalt plan
  • Strukturudviklingen i det danske finansielle system

Fremstillingen giver en grundig gennemgang af udviklingen i de finansielle delsektorer, herunder blandt andet:

  • Pengeinstitutter
  • Realkreditinstitutter og finansiering af fast ejendom
  • Pensionsvirksomhed
  • Investeringsvirksomhed
  • Skadeforsikringsvirksomhed

Herudover gennemgås de danske værdipapirmarkeder, hvor obligations- og aktiemarkederne beskrives grundigt med udgangspunkt i gældende regler.

Om forfatteren

Finn Østrup er dr.merc. og professor ved Center for Kreditret og Kapitalmarkedsret, Copenhagen Business School. Han har tidligere skrevet en række bøger og artikler om finansielle forhold og om teoretisk økonomi, herunder bl.a. bøgerne ”Det finansielle system i Danmark” (1989), ”Finansfusionerne i de nordiske lande” (1994) og ”Finansielle kriser” (2008).

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

FØRSTE DEL: Rammevilkår og tendenser for det finansielle system
Kapitel 1 - Det finansielle systems opgaver og opbygning
Kapitel 2 - Problemer ved opbygningen af det finansielle system
Kapitel 3 - Regulering af finansiel virksomhed
Kapitel 4 - Strukturudviklingen i det danske finansielle system

ANDEN DEL: Udviklingen i delsektorer
Kapitel 5 - Pengeinstitutter
Kapitel 6 - Realkreditinstitutter og finansiering af fast ejendom
Kapitel 7 - Pensionsvirksomhed
Kapitel 8 - Investeringsvirksomhed
Kapitel 9 - Skadesforsikringsvirksomhed
Kapitel 10 - Andre finansielle virksomheder og finansieringsordninger

TREDJE DEL: De danske værdipapirmarkeder
Kapitel 11 - Obligationsmarkedet
Kapitel 12 - Det danske aktiemarked

FJERDE DEL: Fremtidsperspektiver
Kapitel 13 - Fremtidsperspektiver for det danske finansielle system