ONLINEBOG - Dansk Bankvæsen
696,00 kr.
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Bogen giver en sammenhængende beskrivelse og analyse af pengeinstitutternes virke og funktion. Samtidig giver bogen en kritisk vurdering af de regler og arbejdsvilkår, pengeinstitutternes ledelser virker under. Herunder beskrives også Finanstilsynets funktion og erfaringer, når der er tegn på begyndende problemer i et pengeinstitut.

Bogen er højaktuel i lyset af de finansielle kriser, sektoren gennemlever, og de udfordringer, pengeinstitutterne står over for i de kommende år med vanskelige forhold på kapitalmarkedet og skærpede reguleringskrav.

Nyt i 6. udgave

Siden 5. udgave af Dansk Bankvæsen er der sket omfattende omskrivninger og tilføjelser ikke mindst som følge af den finansielle krise, som har sat sit præg på det at drive bank samt på reguleringen heraf. Finansielle kriser har i bogen fået et selvstændigt kapitel. Desuden behandles EU’s nye reguleringsforslag fra juli 2011 til direktiv og forordning, der indeholder en omfattende revision af de gældende regler for kreditinstitutternes virke i EU.

Målgruppe

Dansk Bankvæsen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med pengeinstitutforhold eller søger nærmere kendskab til området, f.eks. studerende, journalister og regnskabslæsere. Bogen kan også bruges som håndbog for bestyrelsesmedlemmer, direktører og medarbejdere i pengeinstitutterne samt for revisorer og advokater m.v., da detaljeringsgraden er høj.

Om forfatterne

Forfatterne er Cato Baldvinsson, cand.merc. i finansiering, konsulent inden for finans- og bankvæsen, tidl. underdirektør i Danske Bank, Torben Bender, Statsautoriseret revisor og partner i KPMG, Kim Busck-Nielsen, cand.jur. og afdelingschef i Finansrådet samt Flemming Nytoft Rasmussen, cand. polit. og tidl. vicedirektør i Finanstilsynet.

Uddrag af bogen

Andre formater