Bog: Boliglejeret

Det er muligt at forudbestille bogen.

Send en mail til kundeservice@karnovgroup.com med titel, varenr., antal samt fakturerings- og leveringsoplysninger

Boliglejeret, 4. udgave er under produktion og forventes at komme på lager medio august.

Denne bog vil også udkomme som onlinebog. Hold øje med nye onlineudgivelser under onlinebøger.

Boliglejeret behandler de fleste af de praktisk vigtige juridiske problemer, der opstår i relation til aftaler om lejemål i privatejede ejendomme til beboelse.

Nyt i 4. udgave

Bogens 3. udgave udkom i 2019, og selv om der ikke er sket betydelige lovændringer, har vedtagelsen af sammenskrivningen af lejeloven og boligreguleringsloven nødvendiggjort, at alle henvisninger til lovbestemmelser har skullet opdateres og tilrettes lejeloven og lov om boligforhold (lov nr. 341 og 342 af 22. marts 2022), som disse love er gældende fra 1. juli 2022. De betydelige lovændringer, som trådte i kraft 1. juli 2020 (lov nr. 817, 818 og 819 af 9. juni 2020) er også indarbejdet, og endelig er værket opdateret med de seneste års retspraksis.

Bogen er ajourført til og med ca. 1. juli 2022.


Om forfatterne

Bogens forfattere er professor, lic.jur. Hans Henrik Edlund, Aarhus Universitet, og fhv. højesteretsdommer Niels Grubbe.

Revision og ajourføring af denne udgave er udført af Hans Henrik Edlund.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse

 1. Lejelovgivningen og dens anvendelsesområde
 2. Lejeaftalen
 3. Udlejers ydelse
 4. Lejers brug af det lejede
 5. Betalinger i lejeforhold
 6. Lejefastsættelse og -ændring
 7. Forbedringer og forbedringsforhøjelser
 8. Leverancer fra udlejer
 9. Beboerrepræsentation
 10.  Succession på udlejer- og lejerside
 11.  Lejeaftalens ophør
 12.  Fraflytning
 13.  Lejers misligholdelse
 14.  Udlejers misligholdelse
 15.  Tvisteløsning