Bog: Blandede kapitalmarkedsretlige emner
196,00 kr.

Artikler om en række centrale kapitalmarkedsretlige spørgsmål

Første bind i Kredit- og kapitalmarkedsretsserien, der undersøger spørgsmål både på struktur- og adfærdsside (forholdet mellem institutionerne og kunderne).

Bogens artikler handler om:

  • Michael Camphausen indleder med en analyse af, hvilke forretningsområder bankerne må påtage sig. “Pengeinstitutvirksomhed” er på mange punkter et begreb, der klart kan afgrænses, men der har hele tiden været nye spørgsmål. Må en bank drive en cafè, hvor de tager imod kunderne?
  • Kreditaftaleloven gælder for en række aftaler mellem virksomhederne og kunderne. I artiklen af Tanja Jørgensen undersøges, hvilke oplysninger kunderne skal modtage før kreditaftalens indgåelse, og hvorledes reglerne sanktioneres.
  • I de senere år er der foregået en omfattende produktudvikling inden for realkreditsektoren. Virksomhederne har dog ikke fået adgang til at anvende “rammepantebreve”. Frederik Meding analyserer spørgsmålet.

Bogen har også en oversigt over de nye prospektregler, udarbejdet af Peer Schaumburg-Müller. Blandt andet kommentarer til, hvordan de overholdes og sanktioneres.

Velegnet for medarbejdere i den finansielle sektor, advokater, revisorer samt studerende på juridiske og økonomiske uddannelser.

Forfatterne er alle tilknyttet Center for kreditret og kapitalmarkedsret, Michael Camphausen som gæsteforsker.