Bog: Barselsregler - fleksibilitet, fravær og dagpenge
396,00 kr.

Bemærk: Denne vare er udsolgt. Ny udgave i produktion. Forventes at udkomme ultimo november 2017.

Samlet overblik over retsstillingen i forbindelse med barsel

Værket er udarbejdet som en praktisk håndbog med det formål at give et samlet overblik over retsstillingen i forbindelse med barsel og orlov.

I 2002 vedtog Folketinget nye regler om barselsorlov og barselsdagpenge. I 2006 gennemgik reglerne et servicetjek, der ledte til, at reglerne, der tidligere hovedsageligt var reguleret i ligebehandlingsloven og dagpengeloven, nu blev samlet i én lov, nemlig barselloven.

Regelsættet i barselsloven er ganske komplekst. Selv om barselsreglerne har været gældende i 8 år, giver de mange muligheder for fleksibilitet stadig anledning til tvivl.

Forfatterne giver i den nye 2. udgave af bogen et godt overblik over domme og afgørelser om afskedigelse under barsel – herunder også ved inddragelse af en række afgørelser fra det nye Ligebehandlingsnævn.

Fremstillingen behandler bl.a.:

  • Retten til fravær og dagpenge
  • Lov om børnepasningsorlov
  • Fleksibilitet, forlængelse og udskydelse
  • Varsling
  • Barsel og ferie
  • Retten til betaling, herunder barselsudligningsordninger
  • Barselsaftaler og overenskomster – løn og fravær
  • Beskyttelsesregler
  • Afskedigelse, herunder sager om fædres orlov og fertilitetsbehandling, som fylder mere og mere
  • Ligebehandlings- og ligelønsspørgsmål under barsel

Målgruppe

Bogen retter sig mod både domstole, advokater, HR-ansvarlige, ansatte i kommuner og organisationer samt alle andre, der beskæftiger sig med barselsorlov i det daglige.

Om forfatterne

Agnete Andersen er cand.jur. og sekretariatschef i arbejdsret i Beskæftigelsesministeriet. Hun er forfatter til flere bøger om ligestillingslovgivningen.

Mads Krarup er advokat med møderet for Højesteret, og partner i Bech-Bruun advokatfirma. Han er udover denne fremstilling tillige medforfatter til kommentaren til forskelsbehandlingsloven.

Ny udgave under overvejelse