Bog: Årsrapport og virksomhedsanalyse

Det er muligt at forudbestille bogen.

Send en mail til kundeservice@karnovgroup.com med titel, varenr., antal samt fakturerings- og leveringsoplysninger

Denne bog er en koncentreret indføring i udarbejdelse og analyse af årsrapporter og andre redegørelser for virksomheders økonomi. Den kan læses uden forudgående viden om regnskaber, og gennem de tretten kapitler føres læseren frem til et professionelt brugerniveau.

Årsrapportens enkelte bestanddele introduceres i lyset af årsregnskabsloven, idet der lægges vægt på de bagvedliggende principper og diskussioner. Centrale emner som ledelsesberetning, koncernskab og revision gennemgås med eksempler og kommentarer.

Indfaldsvinklen er virksomheden som en institution, hvor interessenterne tilstræber virksomhedens vækst og overlevelse i spændingsfeltet mellem gevinst og risiko. På den baggrund opridses grundstrukturen i en virksomheds økonomi. Udøvelse af entreprenørfunktionen i form af årvågenhed og dømmekraft er efter forfatterens opfattelse afgørende for en virksomhed.

Ved anvendelse af eksempler demonstreres effektive og let tilgængelige metoder til at få information om virksomheders rentabilitet, soliditet og likviditet ved analyse af regnskaber. I det perspektiv beskrives både intern og ekstern regnskabsanalyse samt emner som virksomhedens samfundsansvar (CSR), konkursforudsigelse og forretningsplaner. Risici kan være driftsmæssige, finansielle eller ”reputation risk”.

 

Målgruppe

Bogen er forskningsbaseret og primært tænkt som lærebog ved videregående uddannelser; den er også velegnet både til selvstudium og som supplerende læsning.

 

Om forfatteren

Jørgen Ravn Elkjær er selvstændig erhvervsdrivende, ekstern lektor ved Roskilde Universitet og gæstelærer ved Københavns Universitet; han har arbejdet som revisor og siden lektor ved Københavns Universitet og Roskilde Universitet. Han er uddannet cand. merc. med revision som speciale, cand. polit., HD og ph.d. Han har undervist i regnskabsvæsen ved handelsskoler, universiteter og HD i regnskabsvæsen. Han for modtaget Zeuthen-prisen for sit arbejde med entreprenørbegrebet, været research associate hos nobelpristagen Oliver Williamson ved University of California, Berkeley og har ydet bidrag til Den Store Danske Encyklopædi.