Bog: Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS

Det er muligt at forudbestille bogen.

Send en mail til kundeservice@karnovgroup.com med titel, varenr., antal samt fakturerings- og leveringsoplysninger

6. udgave af Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder er i produktion og forventes at udkomme medio juni 2021.

Det eneste danske værk, der giver et samlet indblik i de internationale regnskabsstandarder, forskelle til årsregnskabsloven, myndighedsafgørelser og dertilhørende opgaver – alt sammen illustreret med et stort antal eksempler.

Bogen er et oplagt værktøj til brug for udarbejdelsen af årsrapporten efter IFRS. Den fungerer som et nyttigt supplement til de meget omfattende IFRS-manualer, som er udgivet af de globale revisionsfirmaer.

Bogen gennemgår det efterhånden omfattende antal internationale regnskabsstandarder (IAS og IFRS) og fortolkningsbidrag (SIC og IFRIC). Herunder illustreres brugen af reglerne med ca. 150 eksempler på tværs af kapitlerne - med stor vægt på de seneste større standarder (f.eks. IFRS 15 og IFRS 16). Bogen har også indarbejdet et stort antal ESMA-afgørelser, som er officielle IFRS-afgørelser på europæisk plan, der viser myndighedernes holdning til brug af standarderne i konkrete tilfælde. Endeligt er der i hvert kapitel et sæt check-spørgsmål, som kan benyttes af studerende, som ønsker at efterprøve sin viden fra de enkelte kapitler.

Derudover beskriver forfatterne forskellene mellem IFRS og årsregnskabsloven. Forskellene er overskueligt opstillet, så virksomheder, der skal overgå til IFRS, hurtigt kan danne sig et overblik. I de enkelte kapitler er forskellene forklaret yderligere.

Det har været et hovedsigte at sikre, at bogen er forståelig for alle, der anvender IFRS i praksis – og således ikke kun for dem, der i forvejen har et dybdegående kendskab til IFRS. Beskrivelserne tager bl.a. afsæt i forfatternes meget omfattende erfaring indenfor IFRS. Bogen er enestående i forhold til at kombinere beskrivelse af standarderne, forskelle til IFRS, ESMA-afgørelser og opgaver samt eksempler.

Nyt i 6. udgave

6. udgave er gennemskrevet, så alle relevante ændringer af regler og praksis er medtaget. Herunder er der indarbejdet yderligere eksempler på ESMA-afgørelser. Som noget findes der også et antal opgaver til hvert kapitel. Opgaverne er multiple-choice-baseret, og løsningerne findes til sidst i bogen.


Målgruppe

Bogen retter sig primært mod regnskabsaflæggelse for børsnoterede virksomheder eller større virksomheder og kan samtidig være en hjælp for virksomheder, der er ved at overgå til - eller allerede er overgået til – at aflægge årsrapport efter IFRS. Desuden er bogen velegnet for revisorer og andre rådgivere. Studerende kan også have glæde af bogen som en praktisk indføring i brugen af de internationale regnskabsstandarder i dansk regnskabsaflæggelse.

 

Om forfatterne

Forfatterne er Henrik Steffensen, partner og leder af PwC’s faglige afdeling, Jan Fedders, statsautoriseret revisor og partner i PwC's faglige afdeling og Kim Tang Lassen, statsautoriseret revisor og partner i PwC's faglige afdeling. De er nogle af landets mest erfarne specialister indenfor IFRS og har arbejdet med IFRS i samlet mere end 50 år. Alle tre forfattere har i mange år undervist i IFRS, herunder på Copenhagen Business School, ligesom de er medforfattere til et stort antal andre bøger og artikler.