Bog: Arbejdsskadesikringsloven

Det er muligt at forudbestille bogen.

Send en mail til kundeservice@karnovgroup.com med titel, varenr., antal samt fakturerings- og leveringsoplysninger

7. udgave af Arbejdsskadesikringsloven er i produktion og forventes at komme på lager ultimo september 2021. Denne bog vil også udkomme som olinebog. Hold øje med nye onlineudgivelser under onlinebøger.

 

 

Arbejdsskadesikringsloven, 7. udgave

I 2019 blev der anmeldt 19.100 ulykker og 17.300 erhvervssygdomme, hvoraf henholdsvis 69% og 22% blev anerkendt jf. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings ”Arbejdsskadestatistik 2019”. Samtidig kan alle, der nogensinde har fået anerkendt en arbejdsskade, blive ved med at anmode om genoptagelse af spørgsmålene om erstatning og godtgørelse – kun begrænset af reglerne om forældelse. Der er derfor behov for denne lovkommentar, som beskriver gældende regler og (rets)praksis for arbejdsskadeområdet. Bogen udkom første gang i 1978 og er nu i 2021 nået til 7. udgave.

Principmeddelelser og domme er ajourført til og med april 2021. 

 

Nyt i 7. udgave  

I forbindelse med denne 7. udgave er der sket store ændringer. Kommentaren indeholder ikke længere en gennemgang af de regler, der var gældende før 2004. Ældre afgørelser og domme er kun medtaget i det omfang de med sikkerhed stadig er relevante. Forfatterne har gjort meget ud af at gengive de mange utrykte by- og landsretsdomme, der er kommet siden 6. udgave. Dette er gjort for at gøre dommene mere anvendelige ved vurderingen af konkrete sager. Principmeddelelser og domme er ajourført til og med april 2021.

 

Målgruppe

Bogen henvender sig især til advokater med speciale i personskadeerstatning, dommere, forsikringsselskaber og fagforeninger.

 

Om forfatterne

Niels Jochumsen er specialkonsulent i Ankestyrelsen. Han har gennem en længere årrække afgjort og været i berøring med et stort antal arbejdsskadesager i hhv. Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) og i Ankestyrelsen

Niels-Henrik Dam er chefkonsulent i Ankestyrelsen. Han har arbejdet med arbejdsskader i en lang årrække, med en særlig interesse for erstatning for tab af erhvervsevne og årsløn. Disse emner har han også undervist i, både internt og eksternt. Niels-Henrik Dam er desuden medlem af Erstatningsnævnet.

De seneste tre udgaver har været skrevet af Mikael Kielberg. Mikael er gået på pension og forfatterne er beærede over, at han har peget på dem til at føre arbejdet videre.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Lovens formål
Kapitel 2 - Lovens område
Kapitel 3 - Arbejdsskade
Kapitel 4 - Ydelserne
Kapitel 5 - Årslønsfastsættelse og regulering
Kapitel 6 - Erstatningsudbetaling
Kapitel 7 - Anmeldelse, sagsbehandling og forældelse
Kapitel 8 - Administration
Kapitel 9 - Den sikringspligtige arbejdsgiver og selvstændige erhvervsdrivende, der sikrer sig efter loven
Kapitel 10 - Sikringspligt
Kapitel 11 - Administrationen af opgaver efter § 3 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Kapitel 12 - Forskellige bestemmelser
Kapitel 13 - Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser