Forvaltere af Alternative InvesteringsFonde - FAIF
608,00 kr. 760,00 kr. inkl. moms

Forvaltere af Alternative InvesteringsFonde (specialforeninger, hedgeforeninger, kapitalfonde m.v.)

Formålet med denne bog er at give en samlet og systematiseret fremstilling af den retlige regulering af forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF’er), herunder forvaltere af kapitalfonde (private equity), hedgefonde, visse ejendomsselskaber og forvaltere af en række kollektive investeringsordninger, der tidligere var omfattet af lov om investeringsforeninger m.v.

Grundlaget er det direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde, som EU-Kommissionen vedtog i juni 2009, og som havde til formål at harmonisere kravene til enheder, som beskæftiger sig med forvaltning og administration af alternative investeringsfonde for derved at styrke tilliden til de finansielle markeder. I Danmark trådte FAIF-loven i kraft i juni 2013.

Målgruppe

Bogen retter sig mod alle med interesse for forvaltere af alternative investeringsfonde og det finansielle område, herunder såvel teoretikere som praktikere.

Om forfatterne

Hanne S. Birkmose er cand.merc.(jur.), ph.d. Hun er ansat som lektor på Juridisk Institut, Aarhus Universitet, og har tidligere været ansat inden for den finansielle sektor. Hendes primære forskningsområder er selskabsret, corporate governance samt regulering af finansielle virksomheder. Hun har offentliggjort en række artikler inden for disse områder i såvel nationale som internationale tidsskrifter, ligesom hun underviser i selskabsret og regulering af finansielle virksomheder på Aarhus Universitet.

Martin Chr. Kruhl er advokat hos Lett Advokatfirma, ph.d., HD-R og adjungeret lektor ved Aarhus Universitet. Han arbejder primært med private equity, finansielle virksomheder og selskabsret samt rets- og voldgiftssager indenfor disse områder. Han underviser på Aarhus Universitet i fagene Virksomhedsoverdragelse samt Regulering af finansielle virksomheder, ligesom han løbende holder kurser indenfor selskabsret m.v.

Denne udgivelse fås også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.

 

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Indledning
Kapitel 2 - Alternative InvesteringsFonde
Kapitel 3 - Tilladelse og virksomhedsområde
Kapitel 4 - Drifts- og organisatoriske krav for forvaltere
Kapitel 5 - Værdiansættelse
Kapitel 6 - Delegation
Kapitel 7 - Depositar
Kapitel 8 - Gennemsigtighed og oplysningskrav
Kapitel 9 - Markedsføring
Kapitel 10 - Grænseoverskridende markedsføring og forvaltning
Kapitel 11 - Årsrapport for forvaltere
Kapitel 12 - Tilsyn og Straf
Kapitel 13 - Særligt om kapitalforeninger