Afgiftsmanual 2018 - Abonnement
425,00 kr. 531,25 kr. inkl. moms

Afgiftsmanual 2018

Der blev inden årsskiftet politisk enighed om en række ændringer på afgiftsområdet, hvor det væsentligste nok var ophævelse af råstofafgiften i chokoladeafgiftsloven og ophævelse af afgiften på PVC og ftalater. Derudover blev planlagte stigninger i flere af punktafgifterne rullet tilbage.

Nok så væsentligt blev den lave sats for registreringsafgift nedsat. Da der samtidig skete en væsentlig forhøjelse af skalaknækket, betød det væsentlige afgiftsfald på “mellemklassebiler”. Derudover vedtog man samtidig en række ændringer og justeringer af fradrag for sikkerhedsudstyr mv. Disse ændringer er indarbejdet i afsnittet om registreringsafgift.

SKAT fortsætter deres kontrolaktion målrettet energiafgifterne, og det giver sig udslag i et ganske stort antal afgørelser med tilbagebetalingskrav.

Uanset udfaldet, så viser erfaringerne fra SKATs kontroller, at der er et meget stort behov for vejledning om afgifterne, herunder krav til måling og oplysning om alternative opgørelsesmetoder. Derudover er revisorer og rådgivere i højere grad nødt til at have større fokus på området, så den alt for store fejlmængde nedbringes. Afgiftsmanualen er et nødvendigt redskab og opslagsværk for erhvervslivet og dets rådgivere, og den bliver til stadighed mere relevant.

Afgiftsmanualen er ajourført med ændringer i regler, satser, relevante afgørelser og domme mv.