Bog: AfgiftsManual 2017
399,00 kr.

Energiafgifterne giver erhvervslivet store udfordringer, og der sker løbende ændringer i afgiftssatser, godtgørelsesregler mv. Derfor er Afgiftsmanualen et nødvendigt redskab og opslagsværk for erhvervslivet og dets rådgivere, og den bliver til stadighed mere relevant.

Afgiftsmanual 2017

SKAT har i det seneste års tid gennemført flere kontroller rettet mod fordelingen af elafgift på procesformål og komfortkøling/elopvarmning. Erfaringerne viser, at der er et meget stort behov for vejledning om afgifterne, herunder krav til måling og oplysning om alternative opgørelsesmetoder.

Derudover er revisorer og rådgivere i højere grad nødt til at have større fokus på området, så den alt for store fejlmængde nedbringes.

En ændring af Elafgiftsloven ved årsskiftet har ført til, at forlystelser, herunder biografer, teatre, sommerlande, cirkusser, badelande m.fl., er røget ud af det særlige bilag til loven, og således er berettiget til at få godtgjort elafgift efter de almindelige regler om procesenergi.

Derudover blev engrosmodellen indført med virkning fra 1. april 2016. Den betyder i første omgang en række ændringer for producenter og mellemhandlere, men den har også betydning i andre sammenhænge. I manualen giver vi det fulde overblik over ændringerne.

Endelig er der er en væsentlig ændring på vej vedrørende lønsumsafgiften, hvor flere virksomheder har udsigt til at betale den høje afgiftssats, som gælder for finansielle virksomheder. Lovforslaget er ved redaktionens afslutning ikke fremsat, men vi har valgt at omtale ændringen, som vil få væsentlig betydning for de berørte virksomheder.

Andre formater