Afgiftsmanual 2016 - Karnov Group
415,00 kr.

Energiafgifterne giver erhvervslivet store udfordringer, og der sker løbende ændringer i afgiftssatser, godtgørelsesregler mv. Derfor er Afgiftsmanualen et nødvendigt redskab og opslagsværk for erhvervslivet og dets rådgivere, og den bliver til stadighed mere relevant.

Afgiftsmanual 2016

Afgiftsmanualen er ajourført med ændringer i regler, satser, relevante afgørelser og domme mv.

Siden reglerne om godtgørelse af energiafgifter kom frem, blev særligt et element kritiseret, nemlig at genvinding af varme fra energi anvendt til procesformål, skulle afgiftsbelastes. Det bliver det fortsat, men erhvervslivet har fået øjnene op for, at der trods alt er tale om en forholdsvis beskeden afgiftsbelastning. Afsnittet om genvinding er udbygget, så det kan bruges mere operationelt, når der skal træffes beslutning om investering i genvindingsudstyr.

Sondringen mellem procesenergi, rumvarme og komfortkøling giver anledning til tvivl. Det skyldes blandt andet, at der er væsentlig forskel på definitionen på rumvarme og komfortkøling. Der skal meget til, før et varmeforbrug kan karakteriseres som procesvarme, mens det er ulig nemmere at få komfortkøling karakteriseret som proces.

For så vidt angår de øvrige afgifter, har det været noget mere stabilt. Skatteministeren har bebudet en sanering af afgifterne, men det nærmere indhold af lovpakken kendes endnu ikke. Den vil formentlig tidligst kunne træde i kraft 1. januar 2017.

*Bemærk

Afgiftsmanual kan også købes i abonnement.
Se abonnementsbetingelser her: Handels-og leveringsbetingelser

Afgifts manual udkommer en gang om året. Faktura sendes særskilt ved hver udgivelse.

Har du allerede tegnet abonnement på udgivelsen fremsendes den automatisk.

Andre formater