ONLINEBOG - ABR 89
696,00 kr. 870,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Ny udgave af bogen forventes at udkomme i februar 2020.

Bogen giver en detaljeret gennemgang af ABR 89 Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, der er det juridiske grundlag for langt de fleste aftaler, der på bygge- og anlægsområdet indgås mellem arkitekter og ingeniører og deres klienter.

Bogen indeholder henvisning til relevant litteratur samt praksis fra Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed og domstolene.

Bogen gennemgår blandt andet:

  • Rådgivningens former
  • Ansvar for fejl og forsømmelser
  • Honorarspørgsmål
  • Reglerne om arkitekter og ingeniørers ophavsret
  • Ansvar for forsinkelse
  • Udskydelse og standsning af opgaven
  • Tidsfrister
  • Misligholdelse
  • Tvisteløsning

Nyt i 3. udgave

3. udgaven er udbygget med enkelte nye afsnit, ligesom der er sket en opdatering af litteratur og retspraksis.

Målgruppe

Bogen er nyttig for advokater, domstolsjurister, arkitekter, ingeniører og bygherrer.

Om forfatterne

Michael Gjedde-Nielsen og Hans Lykke Hansen er advokater og partnere i Viltoft, der er specialiseret inden for entreprise, udbud og proces.