ABR 89 Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand
696,00 kr. 870,00 kr. inkl. moms

4. udgaven af bogen, kaldet ABR 18 er i produktion og forventes at komme på lager medio januar 2021. 

Bogen giver en detaljeret gennemgang af ABR 89 Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, der er det juridiske grundlag for langt de fleste aftaler, der på bygge- og anlægsområdet indgås mellem arkitekter og ingeniører og deres klienter.

Bogen ABR 89 indeholder henvisning til relevant litteratur samt praksis fra Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed og domstolene.

ABR 89 gennemgår blandt andet:

  • Rådgivningens former
  • Ansvar for fejl og forsømmelser
  • Honorarspørgsmål
  • Reglerne om arkitekter og ingeniørers ophavsret
  • Ansvar for forsinkelse
  • Udskydelse og standsning af opgaven
  • Tidsfrister
  • Misligholdelse
  • Tvisteløsning

Nyt i 3. udgave af ABR 89

3. udgaven er udbygget med enkelte nye afsnit, ligesom der er sket en opdatering af litteratur og retspraksis.

Målgruppe

Bogen er nyttig for advokater, domstolsjurister, arkitekter, ingeniører og bygherrer.

Om forfatterne

Michael Gjedde-Nielsen og Hans Lykke Hansen er advokater og partnere i Viltoft, der er specialiseret inden for entreprise, udbud og proces.

NYT! ABR 89 udgives nu også som onlinebog.

Læs mere om onlinebøger fra Karnov Group HER.

*Den nævnte pris er for det første år, herefter er prisen 25% af første års pris.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

1. Alment
2. Rådgivningen
3. Honorering
4. Ophavsret
5. Tidsfrister
6. Ansvar
7. Udskydelse og standsning af opgaver
8. Misligholdelse