TfK - Tidsskrift for Kriminalret
4.995,00 kr. 6.243,75 kr. inkl. moms
Løbende abonnement på tidsskrift, pris pr. år

Tidsskriftet offentliggør strafferetlige og straffeprocessuelle afgørelser fra landsretterne, der ikke tidligere har været trykt. Tidsskriftet medtager også resuméer - trykt i Ugeskrift for Retsvæsen - af alle relevante afgørelser på området, afsagt i Højesteret og landsretterne.

TfK udbygger UfR’s dækning af det strafferetlige område og danner baggrund for Systematisk oversigt over domme i kriminelle sager.

Alle afgørelser er, som i UfR, forsynet med en overskrift og et resumé, der kort belyser sagens væsentligste aspekter og præmisserne for afgørelsen.

To gange om året bringer TfK afgørelser fra Den Særlige Klageret.

Den litterære afdeling af tidsskriftet bringer artikler og nyhedsoversigter inden for området.

TfK udkommer 10 gange om året.

TfK findes også som online modul i Karnovs jurapakker. Læs mere her

*Abonnement

Tidsskrift for Kriminalret er et årsabonnement. Den oplyste pris er den årlige abonnementspris, og abonnementet løber indtil det opsiges. Du får alle årets 10 udgivelser, når du bestiller abonnementet. Se abonnementsbetingelser her: Handels-og leveringsbetingelser