Bog: Skatteretten 1
1.596,00 kr. 1.995,00 kr. inkl. moms

Skatteretten 1 udkommer nu i 10. udgave og udgør sammen med Skatteretten 2  en samlet og dybtgående fremstilling af dansk indkomstbeskatning.  

Hånd- og lærebog om skatterettens almindelige og grundlæggende regler med særligt fokus på beskatningen af fysiske personer

Skatteretten 1 omhandler alle væsentlige problemstillinger i skatteretten:

  • Skattesystemet
  • Skatteberegning og opkrævning
  • Indkomstopgørelsen
  • Kapitalgevinstbeskatning
  • Subjektiv skattepligt
  • Familiebeskatningen
  • Introduktion til erhvervs- og selskabsbeskatning.Karnov Group

 

Bogen har et dobbelt formål som både lærebog og håndbog, hvor ønsket er at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Bogen er derfor opdelt i overskuelige tekstafsnit og omfattende noter, der tilgodeser praktikerens behov for information gennem fyldige henvisninger til love, lovforarbejder, administrativ praksis, domme og litteratur mv.

Målgruppe

Skatteretten 1 har til hensigt at udgøre en håndbog for advokater, revisorer, skattemyndigheder og andre praktikere, og tjener som grundlag for undervisningen i skatteret på universiteter og andre højere læreanstalter, herunder især undervisningen på jurastudiet.

Om forfatterne

Professor, dr.jur. Jan Pedersen, Juridisk Institut, Aarhus Universitet.

Professor, ph.d. Malene Kerzel, Juridisk Institut, Aarhus Universitet.

Lektor, ph.d. Jane Ferniss, Juridisk Institut, Syddansk Universitet.

Partner, ph.d., ekstern lektor Claus Hedegaard Eriksen, Holst, Advokater.