Familie- og arveret kompendium
148,00 kr. 185,00 kr. inkl. moms

5. udgave er i produktion og forventes at udkomme medio juli 2020

4. og opdaterede udgave af kompendiet i faget familie- og arveret på grunduddannelsen ved Københavns Universitet.

Kompendiet bygger på:

  • ”Familieretten”, 5. udg., 2009, af Linda Nielsen
  • ”Arveretten”, 2. udg., 2010, af Linda Nielsen og Rasmus Kristian Feldthusen

Kompendiet dækker for så vidt muligt hele pensum og skaber overblik over stoffet ved at lægge sig tæt op ad lærebøgernes systematik og gengive fagets væsentligste elementer.
Der er tale om en kortfattet gennemgang, som kan bruges til støtte, når du læser fagets lærebøger, og til repetition.

 

Om forfatterne

Jesper Stig Andersen arbejder som Programme Manager ved EU’s Rule of Law mission EULEX i Kosovo.

Rune Hørby er cand. jur. og fuldmægtig i Udenrigsministeriet.
Camilla Dalum Madsen arbejder som advokatfuldmægtig hos ACCURA Advokatpartnerselskab.