ONLINEBOG - Selskabsloven med kommentarer, af Jan Schans Christensen
1.244,00 kr. 1.555,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Få overblik over og indsigt i selskabsloven

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), som afløste henholdsvis aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven, er udtryk for den mest omfattende reform på det selskabsretlige område siden 1973. Det er nu mere end tre år siden loven blev vedtaget, og den bryder på en række centrale områder med den retstilstand, der fulgte af de to tidligere selskabslove.

Denne lovkommentar giver en samlet fremstilling af loven og indeholder kommentarer til de enkelte bestemmelser med henblik på at yde et bidrag til forståelsen af reglerne og deres anvendelse. Forfatteren, Jan Schans Christensen, var medlem af Moderniseringsudvalget, som afgav den betænkning (1498/2008), der danner grundlag for selskabsloven. Med det udgangspunkt redegør forfatteren for de enkelte bestemmelser i loven, herunder de steder hvor loven synes uklar eller uhensigtsmæssig.

SAGT OM BOGEN:

“Der er tale om en velskrevet og udbyttegivende bog, som er et »must« for alle, der beskæftiger sig med selskabsret.”
- Citat fra anmeldelse af Thorbjørn Sofsrud i UfR, 2013

Målgruppe

Bogens målgruppe er advokater, virksomhedsjurister, revisorer og andre, som arbejder med selskabsret.

Om forfatteren

Jan Schans Christensen er højesteretsdommer. Han var professor i selskabsret ved Københavns Universitet fra 2001-2012, og var bl.a. medlem af det udvalg, som afgav betænkning 1498/2008, der ligger til grund for selskabsloven. Herudover var han medlem af den af EU-Kommissionen nedsatte High Level Group of Company Law Experts. Han er tidligere praktiserende advokat, og har udgivet en række bøger og artikler om erhvervsretlige emner.

Vidste du...

...at vi også tilbyder Selskabsloven med kommentarer skrevet af Lars Bunch og Søren Corfixsen Whitt? Læs mere om den her.