Bog: Selskabsret
1.372,00 kr. 1.715,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

En teoretisk og praktisk gennemgang af retsforholdene for erhvervsdrivende juridiske personer

Bogen giver en grundig gennemgang af retsforholdene for selskaber og andre juridiske personer, som følges gennem alle relevante faser: 

  • Valg af retsform
  • Stiftelse
  • Interne regelsæt
  • Kapitalforhold
  • Ledelse
  • Sammenlægning og overtagelse
  • Koncernforhold
  • Årsrapport og evt. revision
  • Opløsning mv.

Bogen omfatter både det lille anpartsselskab og det store aktieselskab, der eventuelt driver grænseoverskridende aktiviteter. Relevante internationale og EU-retlige aspekter inddrages i fremstillingen. Alternativer til det afskaffede IVS gennemgås og vægtes indbyrdes.
Hovedvægten ligger på aktie- og anpartsselskaberne, men også andre retsformer behandles, herunder interessentskaber, kommanditselskaber, partnerselskaber, andelsvirksomheder, foreninger og fonde.

Målgruppe

Bogen rummer ligesom de foregående 10 udgaver en guldgrube af viden for både teoretikere, praktikere og studerende

Om forfatteren

Professor, dr.jur. Erik Werlauff forsker og underviser ved Aalborg Universitet. Han har sin egen specialiserede advokatpraksis og er desuden dommer i danske og internationale sager om erhvervsretlige forhold (www.werlauff.com).