Bog: Moms og fast ejendom
299,00 kr. 373,75 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

En samlet fremstilling af de regler, som har relevans i forbindelse med handel og udlejning af fast ejendom

Fast ejendom har udviklet sig til momslovgivningens vel nok mest komplekse område. Og i kraft af et meget stort antal afgørelser og domme er praksis under stadig udvikling, en udvikling som vil fortsætte i mange år fremover. Det er først og fremmest ændringen i 2011, hvor der indførtes momspligt på salg af nyopførte ejendomme, væsentligt istandsatte ejendomme og salg af byggegrunde, som giver udfordringer, men det har haft en afsmittende effekt på momslovens øvrige regler om fast ejendom, herunder særligt udlejning af fast ejendom og frivillig registrering.

I Moms og fast ejendom gives en samlet fremstilling af de regler, som har relevans i forbindelse med handel og udlejning af fast ejendom. Fokus er naturligt nok på de ændrede regler og de mange områder, hvor praksis fortsat er usikker, men samtidig gives en grundig gennemgang af regler og praksis på beslægtede områder.

Målgruppe

Bogen henvender til sig ejendomsbranchen i bred forstand, advokater, revisorer og andre rådgivere, som arbejder professionelt med området. Bogen rummer en grundig omtale af den teoretiske baggrund, ligesom den på hovedområderne beskriver den praktiske anvendelse.

Anmeldelse af bogen

Uddrag af en anmeldelse bragt i UfR nr. 14/2020, side 103. Anmeldelsen er skrevet af Karina Kim Egholm Elgaard:  

"… Bogen er let læselig, velskrevet og velstruktureret, og den kan derfor fungere fint som opslagsværk. Forfatteren har et godt kendskab til området, og han er klar og præcis med at uddrage det vigtigste fra domme og afgørelser m.v. 

Som anført i forordet indeholder bogen en samlet beskrivelse af de momsmæssige forhold vedrørende fast ejendom, men forfatteren forholder sig samtidig kritisk til fortolkningstvivl og usikkerheder i retskilderne samt til praktiske problemstillinger på en afbalanceret måde, hvilket er positivt. 

Bogens begrænsede omfang har ikke gjort det muligt at komme i dybden med problemstillingerne, hvilket heller ikke har været forfatterens hensigt..." 

Om forfatteren

Søren Engers Pedersen er en af landets førende momsrådgivere med små 40 års erfaring fra Skattestyrelsen og revisions- og rådgivningsbranchen. Han er medforfatter til Moms 1-4, Momsmanualen m.fl. og er forfatter til adskillige artikler om moms- og afgiftsretlige emner. Han underviser i flere forskellige sammenhænge, herunder i specialkurser om moms og fast ejendom. 

Han er i dag ansat i Baker Tilly, hvor han betjener en bred vifte af virksomheder, herunder mange internationale virksomheder og koncerner via et stærkt internationalt netværk.