ONLINEBOG - Digital tinglysning i praksis
732,00 kr. 915,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Onlinebogen digital tinglysning i praksis giver både juridisk og praktisk overblik over tinglysningsordningen.

Bogen redegør for lovgrundlaget for den digitale tinglysning og gennemgår reglerne for tinglysning, herunder af:

  • Endeligt og betinget skøde, delarealskøder og udstykningsskøder
  • Adkomstændringer ved virksomhedsomstruktureringer
  • Særlige erhvervelsessituationer som landbrug, erhvervsejendomme m.v.
  • Skifteretsattester, bl.a. ved fællesboskifte, skifte i udlandet og skifte med udenlandske arvinger
  • Lejekontrakt med stedfæstelse
  • Vedtægter og vedtægtsændringer samt pant for ejerforeninger
  • Kreditorbeskyttelse.

Endvidere beskriver bogen opslag i tingbøgerne og andre specielle ekspeditioner som anmodninger om uskadelighedsartester og udlæg i utinglyste adkomster m.v.

Nyt i 3. udgave

Denne 3. udgave af bogen er fuldstændigt revideret og opdateret med den nyeste trykte og utrykte retspraksis fra Vestre Landsret og Højesteret. Ud over de sædvanlige tinglysningsekspeditioner, beskriver bogen en række særlige problemstillinger, som relaterer sig til tinglysningen, bl.a.:

  • Ejerforeningers udfordringer med at få tinglyst nye vedtægter og vedtægtsændringer
  • Tinglysning af auktionsskøde ved tvangsauktion og udslettelse eller genanvendelse af pant
  • Kreditorers tinglysning og aflysning af udlæg.

Målgruppe

Digital tinglysning i praksis – en guide til den digitale tinglysning er en håndbog til alle, der interesserer sig for digital tinglysning, herunder særligt professionelle brugere som advokater, ejendomsmæglere, medarbejdere hos realkredit- og pengeinstitutter, inkassobureauer og landinspektører. Bogen kan med fordel også læses af private personer, der ønsker vejledning og gode råd i forbindelse med søgning af tingbogsoplysninger eller hjælp til at tinglyse egne dokumenter.

Om forfatteren

Anja Olsen, retsassessor ved Retten i Roskilde. Anja Olsen har stor erfaring fra de forskellige retsområder ved Danmarks Domstole og har i en årrække arbejdet med og undervist i tinglysning. Hun deltog i udarbejdelsen af tinglysningssystemet som chefkonsulent i Domstolsstyrelsen.