Bog: Ægtefælleloven  med kommentarer
1.064,00 kr. 1.330,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Familieformueret går aldrig af mode…!

Ægtefælleloven afløser den næsten 100 år gamle retsvirkningslov og indeholder en række ændringer og moderniseringer af reglerne om ægtefællers økonomiske forhold – både under ægteskabet og når ægteskabet ophører.

Kommentaren indeholder en gennemgang af de mange nydannelser og også redegørelser for, i hvilket omfang  praksis mv. efter de hidtidige regler fortsat har relevans. Loven indeholder bl.a. nye regler om: 

  • sumsæreje og sumfælleseje
  • omstødelse af gaver til tredjemand
  • sammenblanding af forskellige formuearter
  • gaver mellem ægtefæller
  • deling ved død
  • reguleringskrav og kompensationskrav
  • internationale forhold

Målgruppe

Bogen henvender sig til enhver med interesse for familieformueret.

Bogens forfattere

Anne Louise Bormann, højesteretsdommer, Johan Hartmann Stæger, advokat og indehaver af BFA Law og Ib Hounsgaard Trabjerg, landsdommer i Østre Landsret.