Renteloven med kommentarer
616,00 kr. 770,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

6. udgave af bogen "Renteloven med kommentarer" er i produktion og forventes at komme på lager primo april 2023.

 

Et godt værktøj for dig, som arbejder med tilrettelæggelse og afvikling af betalingsrutiner og med inddrivelse af fordringer

Denne 5. udgave bygger videre på de tidligere udgaver af bogen og er ajourført med litteratur og retspraksis frem til sommeren 2017. Endvidere omtales de særlige regler om renter i lov nr. 1541 af 13. december 2016 om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten.
Bogen indeholder også en kort fremstilling af reglerne om forældelse af rentekrav.

Målgruppe

Bogen henvender sig til alle, der arbejder navnlig med inkasso, men også med tilrettelæggelse og afvikling af betalinger i virksomheder af alle typer, herunder i den finansielle sektor samt advokater og medarbejdere i domstolssektoren.

Om forfatteren

Lars Lindencrone Petersen har efter en karriere ved domstolene, senest som dommer i Østre Landsret, fra 2008 arbejdet som videnpartner i advokatfirmaet Bech-Bruun. Han har været formand for en række lovforberedende udvalg, og hans forfatterskab rummer en række fremstillinger inden for proces- og insolvensretten samt finansierings- og erhvervsretten.