Bøger: Revisorhåndbøgerne 2018 - Pakke - Abonnement
2.375,00 kr. 2.968,75 kr. inkl. moms

Revisorhåndbogen er et opslagsværk, opdelt i en regnskabs- og en revisionsdel.

Revisorhåndbogen - Regnskab giver dig viden om regnskabsaflæggelse, bogføring, nøgletal, analyse af danske årsregnskaber mv.

Revisorhåndbogen - Revision giver dig viden om gældende revisorlovgivning, kvalitetskontrol, revisionsstandarder og -udtalelser, retningslinjer for revisors etiske adfærd mv.

Bemærk
Se abonnementsbetingelser her: Handels- og leveringsbetingelser

Revisorhåndbøgerne - abonnement på pakke udkommer en gang om året. Faktura sendes særskilt ved hver udgivelse.

Har du allerede tegnet abonnement på udgivelsen fremsendes den automatisk.