Bog: Revisorhåndbogen 2018 - Regnskab
1.410,00 kr. 1.762,50 kr. inkl. moms
Revisorhåndbogen er et opslagsværk, opdelt i en regnskabs- og en revisionsdel.

Revisorhåndbogen - Regnskab omfatter årsregnskabsloven med tilhørende bekendtgørelser, bogføringsloven, den selskabsretlige lovgivning, herunder selskabsloven og en række bekendtgørelser og vejledninger til loven. Ligeledes indeholder bogen Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder samt Finansforeningens ”Recommendations and Financial Ratios” (nøgletalsvejledningen).

 

Desuden er optrykt anbefalinger om god selskabsledelse (Corporate Governance) i Danmark. Endvidere er optrykt en række af de EU-godkendte internationale standarder (IFRS). Yderligere indeholder håndbogen oversigter over gældende standarder og fortolkninger fra IASB og fra det europæiske børstilsynsorgan ESMA.


Se også Revisorhåndbogen 2018 - Revision.

Begge titler kan også købes som en samlet pakke i abonnement, læs mere her

Bemærk
Se abonnementsbetingelser her: Handels- og leveringsbetingelser

Revisorhåndbogen - Regnskab udkommer en gang om året. Faktura sendes særskilt ved hver udgivelse.

Har du allerede tegnet abonnement på udgivelsen fremsendes den automatisk.