Miljø & Teknik - Vejlove
8.250,00 kr. 10.312,50 kr. inkl. moms

De fire vejlove:

  • Vejloven
  • Privatvejsloven
  • Vejbidragsloven
  • Vintervedligeholdelsesloven med tilhørende bekendtgørelser, cirkulærer m.v.
Derudover indgår færdselsloven og en række bekendtgørelser udstedt med hjemmel i loven med hovedvægt lagt på regler om vejafmærkning. Samlingen medtager også en række regler, fx udstykningsloven, som har et samspil med vejlovene.

I Vejlove indgår et stort antal afgørelser i klagesager truffet af Trafikministeriet/Vejdirektoratet samt en række udtalelser om fortolkningen af vejlovene og om vejlovenes forhold til anden lovgivning.

Vejlove opdateres fire gange årligt i jannuar, april, juli og oktober. Seneste opdatering er fra oktober 2016.

Vejlove er et årsabonnement. Se abonnementsbetingelser her: Handels- og leveringsbetingelser