Manual: Eksempelmanual 2018
740,00 kr. 925,00 kr. inkl. moms

Eksempelmanualen er et opslagsværk, som indeholder en lang række eksempler på regler og skatteberegninger i henhold til den gældende lovgivning.

I denne udgave er aktuelle lovændringer blevet indarbejdet i eksemplerne og opdateret med aktuelle tal, som skal anvendes ved udarbejdelse af selvangivelse og årsregnskab for 2018.

Der er indarbejdet nye eksempler og omtale af:

 • Regeringens finanslovsaftale fra december 2017
 • Andelsbolig, skattemæssige konsekvenser ved fremleje til børn
 • Airbnb-udlejning
 • Etableringskonto og iværksætterkonto
 • Moms af tab på debitorer
 • Kantinemoms
 • Gave- og gaveafgift
 • Acontoskat inkl. mulighed for 3. acontoskatterate.
 • Forhøjede afskrivninger på forsknings- og udviklingsomkostninger
 • Investorfradrag, investering i unoterede aktier – lovforslag september 2018
 • Firmabilbeskatning af el-biler – lovforslag oktober 2018

Manualen skal bruges som et værktøj til på en enkel og overskuelig måde at forklare og gennemregne eksempler på baggrund af den ofte meget komplicerede skattelovgivning.