Statskundskab i praksis
396,00 kr. 495,00 kr. inkl. moms

Denne bog viser, hvordan politologiske teorier anvendes til at analysere empiri og gennemgår på et praktisk niveau statskundskabens væsentlige teoretiske, empiriske og analytiske udfordringer. Bogens 16 kapitler tager udgangspunkt i en af statskundskabens klassiske teorier og viser, hvordan teori og empiri kan kobles sammen gennem analyse af forskellige aktuelle problemstillinger. Bogen fokuserer på moderne, politologiske emner med relevans for Danmark, og den behandler emnerne: partimedlemskab, Alternativets organisering, interesseorganisationer, politisk deltagelse, mediernes politiske dagsorden, trepartsforhandlinger, den bureaukratiske idealtype, markedsgørelse af den offentlige sektor, kommunale budgetoverskridelser, europæisering, europæisk integration efter finanskrisen, legitimitet i EU, Tysklands forsvars- og sikkerhedspolitik efter den kolde krig, Ruslands annektering af Krim, soft power og dansk udenrigspolitik.

Målgruppe

Bogen er skrevet for studerende på de samfundsvidenskabelige uddannelser, men den er også relevant for politisk interesserede medborgere, der ønsker en dybere indsigt i aktuelle, politiske problemstillinger.

Om redaktørerne

Karina Kosiara-Pedersen, lektor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Gustav Nedergaard, Cand.scient.pol., fuldmægtig i Finansministeriet og ekstern lektor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Emil Lobe Suenson, Cand.scient.pol., specialkonsulent i Erhvervs- og Vækstministeriet og ekstern lektor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.